LIBRARY

ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ

Тут представлена базова бібліотека мови Anders для курсу «Теорія типів», яка сумісна з позначеннями, що використовуються в підручнику HoTT. Серед принципів, які покладені в основу бібліотеки, головними є: лаконічность, академічність, педагогічність. Кожна сторінка має на меті повністю висвітлити компоненти типу, використовуючи тільки ті типи, що були викладені попередньо, кожне визначення повинно містити як математичну нотацію так і код верифікатора та бути вичерпним посібником користувача мови програмування Anders та її базової бібліотеки. Загалом передбачається, що бібліотека повинна відповідати підручнику HoTT, та бути його практичним досліднидницьким артефактом.

Короткий вступ в теорію типів розкриває систему спряжень у яку вбудовуються фундаментальні типи, ідентифікаційні системи та модальності.

Основи

Модальні унівалентні MLTT основи розділені на три частини. Перша частина містить класичні типи MLTT системи описані Мартіном-Льофом. Друга частина містить унівалентні ідентифікаційні системи. Третя частина містить модальності, які використовуються в диференціальній геометріїї та в теорії гомотопій. Основи пропонують фундаментальний базис який використовується для формалізації сучасної математики в таких системах доведення теорем як: Coq, Agda, Lean.

Математики

Друга частина базової бібліотеки містить формалізації математичних теорій з різних галузей математики: аналіз, алгебра, геометрія, теорія гомотопій, теорія категорій.


Базова бібліотека для мови cubicaltt знаходиться на іншій сторінці: Formal Mathematics: The Cubical Base Library